Larimar - Leaf your footprint

Holistic Lifestyle & Wellness

Algemene Voorwaarden & Huisregels

Om de behandelingen zo prettig mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.

Als u een afspraak voor een sessie met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Aanmelden

Ik werk altijd volgens afspraak. Aanmelden voor een behandeling kan d.m.v. een telefonische aanmelding, een WhatsApp-bericht of via het e-mailadres/contactformulier vermeld op de website. 


Aansprakelijkheid

Je maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van de diensten van LARIMAR. LARIMAR is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan voor/tijdens/na het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet genoemde symptomen, blessures, geestelijke en lichamelijke aandoeningen of medicijngebruik. Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die je tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt. Larimar is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten. Met het maken van een afspraak voor een behandeling of andere dienst bij mij verklaar je ook akkoord te gaan met het feit dat de heen- en terugreis geheel voor eigen risico is. LARIMAR is ook niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen in en om de praktijk.


Geheimhoudingsplicht

Bij het maken van een afspraak wordt altijd jouw volledige naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Tijdens de intake wordt om verdere  (persoons)gegevens en medische historie gevraagd. Deze gegevens worden niet zonder jouw toestemming gedeeld met derden. Dit geldt ook voor andere (gevoelige) informatie die jij me verstrekt tijdens de behandelingen.


Behandeling

Aan de hand van het intakegesprek stellen we eventueel een behandelplan op. Voor en na elke behandeling evalueren we hoe de (vorige) behandeling ervaren is. Neem alsjeblieft twee grote badhanddoeken mee naar de praktijk. Tijdens de behandeling houd je de kleding aan. Alleen je schoenen (en sokken bij de voetreflex-massages) doe je uit. Ik werk met al mijn zintuigen. Uit hygiënisch oogpunt en om de kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen vraag ik je om te douchen vlak voor de afspraak. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld. LARIMAR behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren. 


Telefoon

Tijdens de behandeling neem ik de telefoon niet op, maar staat jouw telefoon ook uit. Zo kan je optimaal ontspannen. Je kan mijn voicemail inspreken of een bericht sturen. Ik bel z.s.m. terug.


Gezondheid

Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik je medicijnen? Raadpleeg deze behandelaar dan of je gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode. LARIMAR zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen. Een behandelingstraject is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling. Ik stel geen medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van o.a. Holistische therapie & Voetreflex-therapie. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. LARIMAR gaat met jou een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting. De reden hiervan is omdat het resultaat van veel factoren afhankelijk is, onder andere van jouw eigen inbreng en inzet.


Betaling

Betaling geschiedt contant of directe overboeking/Tikkie via de mobiele telefoon direct na de behandeling. Bij betalingsachterstand is LARIMAR gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat je aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan. 


(Prijs)wijzigingen

LARIMAR heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen. Offertes, aanbiedingen en andere tarieven zijn niet automatisch geldig voor behandelingen en andere afspraken in de toekomst. LARIMAR heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Op de tarieven is een btw-vrijstelling van toepassing. De prijzen zijn inclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 


Annuleren

Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan. 

Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:

  • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
  • De annulering dient telefonisch of via e-mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van je naam, de datum van de afspraak en je telefoonnummer.  
  • Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. 
  • Bent u onverhoopt verhinderd of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de praktijk te laten komen voor een energetische behandeling of massage.