Larimar - Leaf your footprint

Holistic Lifestyle & Wellness

Informatie Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ​(Wkkgz)​

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.


Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.


Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).


Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.


Met ingang van 27 februari 2019 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.


Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.


Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via [email protected] Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure

Privacyverklaring

LARIMAR, gevestigd aan de Dorpsstraat 29 te Elst, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals staat in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle producten en diensten die Larimar levert.


Persoonsgegevens

LARIMAR verwerkt je persoonsgegevens en andere bijzondere gegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan me hebt verstrekt tijdens het intakegesprek of een behandeling. Deze gegevens zijn noodzakelijk in het kader van de opgestelde doelen of andere afspraken die wij met elkaar maken en worden niet gedeeld met derden.

LARIMAR bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij LARIMAR bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


LARIMAR gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring?

Neem dan contact met me op.


Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 april 2019

Bianca Overboom, Praktijk Larimar, Elst